Jaakko Heikkilä speaker portrait

Random Encounters – Pieces of life, reflections of history.

Jaakko Heikkilä is an inspiring, warm-hearted speaker. For over thirty years, he
has travelled the world, meeting and photographing people from different
cultural backgrounds. His unhurried way of engaging people has engendered a
rich spectrum of surprising and heartfelt stories, which he likes to tell when
performing.

Jaakko has performed in various contexts, for example at Sundswall’s cultural
magazine in Sweden, Augsburg’s Glaspalast in Germany, the Rovaniemi Art
Museum’s 30th anniversary, the Lima Biennale in Peru, Scandinavia House in
New York, the Venice Art Academy, the University of Minneapolis in the USA
and the Midnight Sun Film Festival workshop. Audiences have included visual
arts and literature professionals, teachers and others interested in how
photography may be a license to form meaningful relationships.

In his lectures, Jaakko talks about projects and ways of approaching people.
The richness of the lectures are punctuated with Jaakko’s images. You will hear
fascinating encounters – on the border between Sweden and Finland in
Tornionjokilaakso, with the old nobility in Venice or with Armenians in Armenia
and the diaspora in California and Venice. The stories take audiences to New
York’s Harlem, to the shores of the White Sea in Russia, to knocking on doors
in Karelia and to the arctic landscape on the shores of the Arctic Ocean in
northern Norway.

Jaakko’s performances work perfectly as an enrichment of ideas and a source
of inspiration for artists from different fields as well as companies, associations
and groups that work with different people. The presentations are based on
Jaakko’s ten international photographic works from 1992 to 2022.

 

 

 

Sattumanvaraisia kohtaamisia – palasia elämästä, heijastumia historiasta.

Jaakko on innostava, lämminhenkinen puhuja. Noin kolmekymmentä vuotta hän on
kiertänyt ympäri maailmaa, ja tavannut ja valokuvannut ihmisiä erilaisista
kulttuuritaustoista. Hänen kiireetön tapansa kohdata ihminen on synnyttänyt rikkaan
kirjon inhimillisiä, yllättäviäkin tarinoita, joita hän mielellään kertoo esiintyessään.
Jaakko on esiintynyt erilaisissa yhteyksissä muun muassa Sundswallin
kulttuurimakasiinissa Ruotsissa, Augsburgin Glaspalastissa Saksassa, Rovaniemen
taidemuseon 30-vuotisjuhlassa, Liman biennaalissa Perussa, Scandinavia Housessa
New Yorkissa, Venetsian taideakatemiassa, Minneapolisin yliopistossa USA:ssa ja
Sodankylän filmiapajassa. Kuulijoina on ollut niin kuvataiteen ja kirjallisuuden
ammattilaisia ja opettajia kuin erilaisista kulttuureista kiinnostunutta yleisöä.
Luennoillaan Jaakko kertoo projekteistaan sekä tavoistaan lähestyä ihmisiä.
Luentojen rikkaus ovat Jaakon valokuvat ihmisistä mielenkiintoisine tarinoineen.
Voit kuulla kiehtovista kohtaamisista vaikkapa Ruotsin ja Suomen rajalla
Tornionjokilaaksossa, Suomen Lapissa, vanhan aateliston kanssa Venetsiassa tai
armenialaisten kanssa Armeniassa ja diasporassa, Kaliforniassa ja Venetsiassa.
Tarinat kuljettelevat kuulijoita myös New Yorkin Harlemiin, koukkaavat
Vienanmeren rannoille Venäjälle, koputtelevat ovia Karjalassa ja koluavat arktista
maisemaa Jäämeren rannoilla Pohjois-Norjassa.
Jaakon esitykset toimivat mainiosti niin eri alojen taiteilijoiden kuin erilaisten
ihmisten kanssa toimivien yritysten, yhdistysten ja ryhmien ajatusten rikastajana ja
inspiraation lähteenä. Esitysten pohjana toimivat Jaakon kymmenen kansainvälistä
valokuvateosta vuosilta 1992 – 2022.